Autikracht: begeleiding op maat, presentaties en voorlichting.

Autisme is een andere manier van zijn

en dat is prima

Maar de last die ervaren kan worden door het autisme kan wel behoorlijk zwaar zijn.

Visie Autikracht

De visie en missie van Autikracht

Waarom doe ik wat ik doe?

‘Oh, daarom liep het steeds mis op school en daarna werk! Ik wist wel dat ik niet dom was, of lui.’

Uit eigen ervaring weet ik dat het helpt om een verklaring te hebben waarom sommige zaken anders lopen, waarom dingen niet lukken die anderen heel makkelijk te lijken afgaan. Dat het geen onwil was, maar onmacht. Ik weet ook wat een opluchting het kan zijn die verklaring te krijgen.

Het helpt om een basiskennis van autisme te hebben. Om te begrijpen wat dat stukje van je is. Dat de omgeving je ook beter begrijpt.  Maar er is een groot verschil tussen autisme van binnenuit te begrijpen, of alleen de theorieën over het gedrag dat anderen van buiten zien en waar ze last van hebben! Ik ken beide.

Daarbij kijk ik niet alleen naar het autisme, maar naar de mens in het geheel. Niet alleen een stukje van de persoon, maar alles eromheen. Ik kijk naar de kwetsbaarheden en luister.

Bovendien noemen ze autisme een ontwikkelingsstoornis. Dat wil zeggen dat er groei mogelijk is en in mijn ervaring is dit zeker zo!

Daarom doe ik dit werk als Autikracht nog steeds met liefde. Mijn doel is om de mensen met autisme en hun omgeving zich beter te laten voelen over zichzelf. Sterker te worden, meer zelfvertrouwen te geven. Beter leren omgaan met heel hun unieke zelf.

Hoe doe ik wat ik doe?

Kennis, begrip, inzicht en erkenning (!) in dat ‘anders’ zijn is een basis.

Vervolgens komt de toepassing van die kennis en inzichten in het eigen dagelijks leven.

Daarna is het van belang te gaan zoeken naar wegen die leiden tot oplossingen die passend zijn. Niet alleen voor degene met autisme, maar ook voor de (naaste) omgeving

Wat doe ik?

Ik ken autisme, maar ik ken jou niet.

Begeleiding

Dus ik vraag, ik kijk en ik luister naar je hulpvraag. Samen kijken we hoe ik je kan helpen. Jij leidt, ik volg en begeleid. Van groot belang hierbij is altijd de eigen motivatie, wat wil iemand bereiken? We kijken samen ook naar mogelijke oplossingen voor problemen/ vragen die op je pad komen. Hoe beter dit lukt, hoe beter dit uiteindelijk ook zelfstandig, of met een korte begeleiding ook weer lukt. Het autisme (de kwetsbaarheid) blijft, maar door hier goed mee om te gaan is dit ook niet meer zo onoverkomelijk.Ik maak hierbij gebruik van verschillende ‘methodes’. Ik luister, ik stel vragen, geef opdrachten, we praten, we kunnen zaken visualiseren en we kunnen wandelen.

Mijn uiteindelijke doel is daarbij altijd de ander (weer) goed in zijn vel te laten zitten.

Presentaties/ Lezingen

Meer begrip voor de kwetsbaarheden, meer echte aandacht voor elkaar en meer inzicht in het leren voorkomen van de overprikkeling is mijn missie in mijn presentaties.

Mijn eigen ervaringen en de verbinding die ik daarmee leg helpen om meer inzicht te geven in het autisme in het dagelijks leven. (Autikracht inside-out)   

Ook bij de presentaties denken we samen na over wat aansluit bij de ‘vragende’ groep. 

Meer weten over mijn visie in de begeleiding met autisme? Mail naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)autikracht.com