Autikracht: begeleiding op maat, presentaties en voorlichting.

Overprikkeling door autisme, of HSP?

Susan MarlettaHart: “Bij hooggevoeligen komt er meer informatie uit de zintuigen de hersens in; die prikkels worden dieper en breder verwerkt. Er zijn mensen met speciaal goed ontwikkelde spieren, er zijn hoog intelligente mensen… die verschillen vinden we heel normaal. En zo heb je ook mensen die de zintuiglijke prikkels meer verwerken. Het is geen afwijking of ziekte of stoornis, maar in onze moderne wereld die steeds prikkelvoller wordt, en sneller en drukker en voller, gaan mensen er wel steeds meer onder lijden.”

Overgevoeligheid bij ASS

Bovenstaande is ook voor veel mensen met autisme herkenbaar, lees bv. ‘Zondagskind’ van Judith Visser, of ‘Op mijn manier (over)leven’ van Dominique Dumortier  Zij beschrijven heel goed die overgevoeligheid en de last die daardoor ervaren wordt.
Of bezoek de website van Annelies Spek , klinisch psychologe en hoofd autisme expertise centrum.
De tips die gegeven worden aan HSP mensen (Hoog Sensitieve Personen, of mensen met autisme: Hyper Sensitieve Personen) om beter met de zintuigelijke overgevoeligheid om te gaan kunnen ook mensen met autisme helpen, maar dit is meestal niet voldoende om minder last van de andere ‘kenmerken’ van het autisme te hebben. Autisme is én breder dan HSP én een diagnose.
Gevoelig autisme, sensitief, overprikkeld, onderprikkeld, Hypergevoelig, hypergevoelig

Maar wat is nu het verschil tussen

HSP en autisme?

Dit is een vraag die me vaak gesteld wordt.

Verschillen kunnen zijn:

– HSP mensen zich vaak heel goed (soms te goed) inleven in andermans gevoelens én reageren daar eerder adequaat op. Bewegen mee.
Ik denk dat mensen met autisme ook heel erg gevoelig zijn voor andermans stemmingen, maar het is door het autisme dan vaak lastiger hier goed mee om te gaan. De gevoelens worden met het verstand beredeneerd en dat kost veel energie.
– Ook aanrakingen om te troosten e.d. worden vaak minder goed aan- en ingevoeld. Als daar al behoefte aan is bij ASS.
– De diagnose autisme volgens de DSM 5 laat ook zien dat er, naast de zintuiglijke over- en onderprikkeling moeite is met (heel kort samengevat):
  • wederzijdse sociale communicatie (Theory of Mind),
  • Veel details zien, maar niet het totaalplaatje (Centrale Coherentie)
  • en moeite met plannen en organiseren, wat, waar, waneer en hoe (Executieve Functies)
 Zie voor meer uitleg ook de blog Alles op een rijtje
Nog een mooie blog over HSP en autisme: Nieuwetijdskind

Overeenkomsten kunnen zijn:

  • Uiteraard de overgevoeligheid voor prikkels
  • Routines kunnen voor beiden nodig zijn om een overvloed aan nieuwe prikkels te vermijden
  • Overgevoeligheid voor andermans emoties
  • interesses in ‘vreemde’ hobby’s, maar bij HSP vaak eerder spiritueel en bij ASS eerder dwangmatig

Wat het boek van Susan Marletta-Hart mij vooral bracht was rust. Rust dat het is zoals het is en dat je er beter niet tegen kunt vechten, maar juist zo goed mogelijk omgaan met je kwetsbaarheden en liever voor jezelf zijn. Hoe je ‘het’ ook noemt.